Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

Procedura w przypadku braku komunikacji z uczniem

 

 

PROCEDURA W PRZYPADKU BRAKU KOMUNIKACJI Z UCZNIEM

W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA

 

Procedura rozpatruje kontrolę sytuacji na trzech poziomach

 

Poziom I kontrola nauczyciela , wychowawcy

Poziom II  kontrola pedagoga szkolnego

Poziom III kontrola  dyrektora szkoły

 

  1. Nauczyciel zdalnie komunikuje się z uczniem na danej lekcji  i aktywność ucznia odnotowuje  jako obecność na zajęciach (organizacja pracy uczniów i nauczycieli przebiega zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć)
  2.  Jeżeli uczeń przez 2 jednostki zdalne z danego przedmiotu jest nieaktywny i nie odpowiada  na zadania, nauczyciel przedmiotu zawiadamia wychowawcę klasy, który telefonicznie wzywa rodzica /opiekuna do kontroli pracy dziecka.  
  3. Jeżeli rodzic nie odbiera telefonu, a dziecko w dalszym ciągu nie komunikuje się z , wtedy wychowawca przekazuje informację do pedagoga szkolnego.
  4. Pedagog probuje kontaktować się z rodzicem/opiekunem w celu ponaglenia, wyjaśnienia  sprawy.
  5. W przypadku, gdy kontakt pedagoga z rodzicem jest nadal utrudniony, sprawa przekazywana jest do dyrektora szkoły
  6. Dyrektor próbuje nawiązać kontakt  z rodzicem/opiekunem telefonicznie, w przypadku braku skuteczności wysyła                                do rodziców/opiekunów  listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru - upomnienie jako   pismo dyscyplinujące i wzywające do  realizacji obowiązku szkolnego dziecka w okresie zdalnej edukacji.  
  7. W przypadku braku reakcji ze strony rodzica/opiekuna a tym samym  nierealizowania zdalnego  obowiązku szkolnego przez dziecko istnieje konieczności skierowania sprawy do wyższej instancji.

 

 

 

 

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek : 08:50 – 14:50

Wtorek : 09:00 – 13:10

Środa : 09:40 – 15:00

Czwartek : 09:00 – 15:00

Piątek : 09:40 – 14:00

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.